معرفی مرکز

تاریخچه
کلینیک بیماریهای کبد و هپاتیت با هدف گسترش دانش بشری و نیز کمک به پیشگیری بیماریابی، درمان، آموزش و پژوهش در زمینه های مختلف بیماریهای کبد در ابتدا در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه در تاریخ 26/5/82 با ابلاغ معاون محترم آموزشی و پژوهشی وقت به اعضای هیات موسس شروع به فعالیت نمود. پس از بازدید از مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماریهای کبد و هپاتیت در سطح کشور و فراهم شدن امکانات و تسهیلات لازم اساسنامه کلینیک در تاریخ 24/4/83 به تصویب رسید و این مرکز رسما" کار خود را آغاز کرد. در مورخه 6 اردیبهشت ماه 1385 شورای پژوهشی دانشگاه با تصویب کلینیک به عنوان مرکز تحقیقات بیماری های کبد و هپاتیت درون دانشگاهی موافقت نمودند. و سپس در سال 1393 با موافقت شورای پژوهشی به مرکز  تحقیقات هپاتیت های ویروسی تغییر نام پیدا کرده است و هم اکنون پس از جا به جایی در طبقه سوم  مرکز درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی امام رضا (ع) مستقر  می باشد .