صیاددکتر بابک صیاد - متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
.

cv Dr.sayad Cv Dr.sayad