اعضای شورای پژوهشی مرکز:

·         دکتر سید حمید مدنی : متخصص پاتولوژی

·        دکتر علیرضا جانبخش: متخصص بیماری های عفونی و تب دار

CV Dr Janbakhsh CV

·         دکتر بابک ایزدی : متخصص پاتولوژی

CV Dr Izadi CV

·        دکتر بابک صیاد : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

·        دکتر فیض اله منصوری: متخصص بیماری های عفونی و تب دار

CV CV

·        خانم دکتر ماندانا افشاریان : متخصص بیماری های عفونی و تب دار

·        دکتر رضا اکرمی پور : فوق تخصص خون و سرطان کودکان

CV CV

·        دکتر مهدی زبیری : فوق تخصص  بیماریهای داخلی

·        دکتر همایون بشیری : فوق تخصص گوارش